Cà phê nhân Robusta khô size 16

    48,000

    Trí Việt Coffee cung cấp Cà phê nhân Robusta được trồng tại Bảo Lộc và Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng với các giống cà phê ngon, chất lượng như cà phê Trường sơn (Xanh Lùn), Cà phê Thiện Trường, Cà phê 138, …..